Erihoolekanne

Erihoolekande teenust osutab Viru Haigla Kohtla-Järvel. Meie armsad hooldajad loovad inimesele turvalise ja arenguks soodsa peresarnase elukeskkonna ja -korralduse. Abistame isiklikke ja igapäevaelu oskusi arvestades patsiendi terviseseisundit.

Tegeleme patsientidega iga päev, et sisustada nende vaba aega ja õpetada neid ise oma aega planeerima. Võimaldame patsientidel osaleda tegevustes vastavalt nende huvidele ja võimetele.

Telefon: +372 33 73 402