Ei võta sõnad leinavalu, ei kuivata nad pisaraid…

Avaldame Teile siirast kaastunnet lähedase surma puhul.

Kui arst on konstateerinud patsiendi surma viiakse ta haiglas asuvasse surnukambrisse.

Surnukambri teenuse maksumus on 6€/ööpäevas.

Lahkunu isiklikud asjad tagastatakse tema omastele isikut tõendava dokumendi alusel. Osakond säilitab lahkunu isiklikke esemeid 60 päeva pärast surma.

Arstliku surmateatise alusel väljastatakse surmatunnistus. Selleks peate pöörduma Teile sobivasse maavalitsusse või vallavalitsusse.

Kaasa peab võtma arstlik surmateatise ja surnu isikut tõendava dokumendi.

shutterstock_307235672