Projekt „Hooldus- ja tervishoiutöötajate digipädevuste arendamine“el_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid
Toetuse summa: 55 832,24 eurot

Antud projekti raames viiakse läbi digipädevuste suurendamise koolitused meditsiini- ja hoolekandeasutuste hooldustöötajatele.

Projekti eesmärgiks on hooldustöötajate ja meditsiiniõdede digipädevuste suurendamine. Projekti raames viiakse läbi koolitused kahe erineva koolitusprogrammi alusel. Kokku moodustatakse 16 koolitusgruppi hooldus- ja meditsiinitöötajatele, igast koolitusest võtab osa minimaalselt 12 isikut.
Lisaks valitakse koolituse läbinud isikutest välja 24 parimat. Viimastest moodustatakse kaks 12 liikmelist koolitusgruppi, kes koolitatakse edasikoolitajateks eesmärgiga, et nad viiksid edaspidi koolitusi läbi oma asutuses ning pakuksid tuge koolituse läbinud isikutele, julgustamaks viimaseid projekti raames omandatut igapäevaselt kasutama.

Koolituse tulemusena on koolituse läbinud minimaalselt 76% osalevatest isikutest, kelle IKT vahendite kasutamise oskus on tõusnud vähemalt ühe taseme võrra ning paranenud on õpimotivatsioon. Lisaks on koolituse tulemusena Eesti hooldus- ja meditsiiniasutustes 24 isikut, kes suudavad oma töökohtadel pakkuda ITK vahendite kasutajatele igapäevast tuge ning viivad edaspidi läbi koolitusi töökohtadel. Kolmanda tulemusena on olemas digipädevuste koolitusprogramm isikutele, kes on vanemad kui 50+ ning kellel on madal motivatsioon digipädevusi omandada.