Statsionaarne õendusabi

Meie rõõmsameelsed ja siirad õed pakuvad Teile professionaalset ööpäevaringset õendusabi.

Õendusabi osutamine haiglas on mõeldud stabiilses seisundis patsiendile, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab raviprotseduure mahus, mis ületab koduõenduse võimalused. Patsient võib sellist abi vajada pärast traumat või rasket haigust, kroonilise haiguse ägenedes, aga ka raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamiseks.

Osakonnas võimaldatakse arsti poolt määratud füsioterapeudi teenust. Tasulise teenusena on võimalik osta massaaži, ravivõimlemist ja füsioteraapiat.

Iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse omaosalus 2018. aastal on alates 01.04 11 EUR/ööpäev Eesti Haigekassa kindlustatule. Iseseisva statsionaarse õendusabi teenust osutatakse ka tasulise teenusena.

Õendusabisse suunab patsiendi perearst või eriarst, Viru Haigla AS poolt kehtestatud saatekirja vormiga.

Lae alla saatekirja vorm siit

Lae alla patsientide sisekorraeeskiri siit

Lae alla plaanilise ravi järjekorra pidamise kord siit

Kontakt: Marina Babii | e-post: marina@viruhaigla.ee | Tel: 32 58 803; 53 335 140

doctor checking blood pressure and heart rate in a hospital or in pharmacy with young female patient
portrait of a veterinarian and assistant in a small animal clinic at work

Polikliinik

Visiiditasu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel on 5 EUR.

Visiiditasu makstakse registratuuris enne vastuvőtule pöördumist. Tasuda saab nii sularahas kui pangakaardiga. Visiiditasu maksnud patsiendile koostatakse registratuuris visiiditasu arve. Visiiditasu tasumist kontrollitakse vastuvőtu kabinetis.

Registratuur:
Tel: 325 88 10

Eakate kodu

Meie hoolas personal hoolitseb eakate eest ning meie hoolealused ei pea muretsema enam igapäeva kodutööde eest. Võtame enda kanda eluruumide koristamise ja toitlustuse, samuti on meil majas meditsiiniline personal.

Kohamaksumus hooldekodus on alates 690 EUR/kuu. Hinnad sõltuvad toa liigist ja hooldus-põetusvahendite vajadusest.

Kontakt: Marina Babii | e-post: marina@viruhaigla.ee | Tel: 32 58 803; 53 335 140

Close-up of disabled female hand holding cane with her doctor walking near by

Eakate päevakeskus

Avasime koostöös Tapa Vallavalitsusega päevakeskuse, kus pakume dementsuse sündroomiga eakatele ja mäluhäiretega inimestele päevahoiuteenust.

Päevakeskuse teenuse pakkumisel lähtume sotsiaalhoolekande põhimõtetest (Sotsiaalhoolekande seadus).

Päevakeskuse teenuse eesmärk on säilitada ja toetada eaka toimetulekut andes päevale kindla struktuuri ning vajadusel olemas olla pereliikmetele neid toetades ja nõustades.

Päevahoiuteenusele suunatakse isikud, kelle elukohana rahvastikuregistrisse on kantud Tapa vald ja kes vajavad teenust tervislikust seisundist tulenevalt. Teenus on kliendile tasuline, omaosalusega 10%.

Päevahoiuteenusele saamiseks esitab sihtgruppi kuuluv isik või tema seaduslik esindaja Tapa Vallavalitsuse sotsiaalosakonda vastavasisulise vabas vormis taotluse. Tapa Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande juhtivspetsialist Maarika Mändla. Telefon: 3258691; 59199410. E-post: maarika.mandla@tapa.ee

Päevakeskuse tegevusjuhendajaga viiakse igapäevaselt läbi mitmeid arendavaid tegevusi, sealhulgas mälutreeninguid, peenmotoorseid tegevusi jne. Tegevuste intensiivsus lähtub eelkõige eaka suutlikkusest ja toimetulekust.

Päevakeskuses on eraldi ruumid tegevuste läbiviimiseks ning puhkamiseks. AS Viru Haigla pakub omalt poolt igale eakale tasuta lõunasuppi. Soovi korral on igal eakal võimalus tellida endale hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök väikese tasu eest. AS Viru Haigla menüü hinnakiri asub päevakeskuses.

 

Päevakeskus on avatud tööpäeviti kella 07:00 kuni 19:00-ni.

Kontakt: Teele Tuoppi | e-post: teele@viruhaigla.ee | Tel: 58666035

Perearstikeskus

Tapa Perearstikeskus OÜ

Valgejõe pst 14/2 45109 Tapa

Perearstid:
Katrin Kallas, Tel 325 8825
Katrin Kuusik, Tel 325 8813
Riina Niibo, Tel 325 8812

Perearstide vastuvõtuajad leiad siit.

Perearsti nõuandetelefon on abiks, kui:

  • te soovite teada, kas teie tervisemure korral on vältimatu pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, perearsti poole või saab olukorra lahendada koduste vahenditega
  • terviseprobleem tekib väljaspool tööaega, puhkepäevadel või riiklikel pühadel
  • te viibite väljaspool kodukohta või olete välismaal ega saa oma perearsti poole pöörduda (välismaalt helistades valige +372 634 6630)
  • te soovite informatsiooni Eesti tervishoiusüsteemi korralduse kohta (kuidas elukoha muutumisel perearsti vahetada, millise eriarsti juurde pöörduda, kuidas teha tervisedeklaratsiooni jm)
  • perearsti nõuandetelefon on abiks ka laste- ja hooldusasutustele juhul, kui asutuse tervishoiutöötaja ei ole kättesaadav.

Kõne hind

Helistades lauatelefonilt lühinumbrile 1220, on esimesed viis minutit tasuta (v.a Starmani ja Tele2 võrgust), peale viit minutit tasub helistaja kõne eest kohaliku kõneminuti hinna alusel.
Helistades mobiiltelefonilt lühinumbrile 1220, tasub helistaja kõne eest alates esimesest minutist telefonioperaatorite hinnakirjade alusel (Telia – 0,2278 €/min, Tele2 – 0,23 €/min, Elisa – 0,30 €/min (seisuga 31.03.2017)).
Helistades lauatelefonile +372 634 6630, tasub helistaja kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel ning numbrile saab helistada ka välismaalt.

Rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (edaspidi SRT) on puudega inimesele osutatav sotsiaalteenus, mille raames tehakse rehabiliteerivaid tegevusi rehabilitatsiooniprogrammi, tegevuskava või isikliku rehabilitatsiooniplaani alusel.

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Tööalasele rehabilitatsioonile on võimalik registreerida:

tel.: 32 58 810 (tööpäeviti 09:00-16:00);
e-post: reha@viruhaigla.ee.

tapahaigla
doctor_female_young

Toitumisnõustamine

Toitumisnõustaja teenus on mõeldud kõigile, kes soovivad teha tervislikemaid toiduvalikuid ning muuta oma toitumisharjumisi tervisliku ja tasakaalustatud toitumise suunas. 

Nõustamine toimub nii eesti, kui ka vene keeles.

Toitumisnõustaja vastuvõtule palume eelnevalt registreerida Viru Haigla registratuuris 32 58 810.

Visiiditasu esmane  vastuvõtt 1 tund 35 eurot

Korduv vastuvõtt 25 eurot.

Individuaalse menüü koostamine üheks nädalaks 35 eurot

Programm Kainem ja tervem Eesti

Kainem ja tervem Eesti on programm, mille üheks osaks on alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutamine.
Alkoholitarvitamise häire ravi on mõeldud inimestele, kes on sattunud alkoholi tõttu raskustesse. Siia alla kuuluvad nii liigjoomine, tsüklid ja tugev füüsiline sõltuvus, kui ka igapäevane joomine (sh „tipsutamine”), mis segab tavapärast elu ja tegevust. Ravi alustamisel võib eesmärk olla kainuse kõrval ka kontrolli saavutamine tarvitatavate koguste ja sageduse üle.
Alkoholitarvitamise häire ravi hõlmab erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osutatakse patsiendi vajadustest lähtuvalt. Raviprotsess kestab keskmiselt 6-12 kuud. Hoolimata esineda võivatest tagasilangustest tuleks ravi jätkata.
Ravi osutamisel lähtutakse astmelise ravi mudelist vastavalt patsiendi vajadustele ja tervislikule seisundile. Ravimeeskonda kuuluvad erinevate valdkondade spetsialistid.
Ravi alustamisel viiakse läbi esmane hindamine ja koostatakse raviplaan, mida muudetakse vastavalt vajadusele. Ravi võib sisaldada nõustamisi erinevate spetsialistide poolt, psühhoteraapiat ja patsiendi õpetust. Raviprotsessi kaasatakse võimalusel ja patsiendi nõusolekul lähedased, et patsienti toetada. Kuritarvitajate ja sõltlaste lähedastele pakutakse nõustamist ka juhul kui lähedane ei ole teenuse saaja.
Alkoholitarvitamise häire raviteenuste saamiseks tuleb registreeruda sõltuvushäirete õe vastuvõtule telefonil 325 88 10.
Ravile tulekuks ei ole vaja saatekirja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Raviteenuseid ei osutata purjus inimestele. Vastuvõtuaega broneerides palume mainida, et soovitakse saada teenuseid programmi Kainem ja tervem Eesti raames.
Programmi Kainem ja tervem Eesti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist eesmärgiga parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning pakkuda varajase avastamise ja nõustamise ning raviteenuseid.
Lisainfot programmi Kainem ja tervem Eesti kohta leiab veebilehelt www.tai.ee/kte.

Registratuur:
tel: 325 88 10

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne