Viru Haigla AS avas 15.02 Tapal moodsa tervisekeskuse ja tähistas seda kõigile huvilistele avatud perepäevaga. Et ka järgmised 100 aastat elaks Eestis terved inimesed.

Projekt on osaliselt kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist ning Tapa linn üks esimesi omavalitsusi, kus kaasaegne tervisekeskus avatakse.

„Keskuse tegevuse eesmärgiks on tagada esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavus ja mitmekülgsus tervisekeskuse teeninduspiirkonnas, parandada teenustele juurdepääsu, vähendada seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendada sotsiaalset kaasatust. Kõik piirkonnas pakutavad eriliigilised esmatasandi tervishoiuteenused koondatakse ühtsele taristule, luues maksimaalsed eeldused nende omavahelise sünergia taseme oluliseks tõusuks,“ võttis Viru Haigla tegevjuht Meelis Kukk tehtu kokku.

Perepäeval harisid kohaletulnuid erinevate töötubadega Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing. Konsultatsioone pakkusid toitumisnõustaja ja kiropraktik. Väga populaarne oli Tapa Kultuurikoja organiseeritud tantsu- ja lauluprogramm, mis tõi uue tervisekeskuse fuajee rahvast pilgeni täis.

Viru Haigla AS on Tapa Haigla AS õigusjärglane, kelle jaoks on viimased aastad olnud kiire laienemise ja arengu aeg, tuues Eesti tervishoiuteenuste maastikule uue ja põneva tegija.