Õendusabi

Õendusabisse saabuvad patsiendid perearsti või eriarsti suunamisel kas kodust või haiglaravilt saatekirja alusel. Õendusabis ei ole võimalik teostada spetsiifilisi uuringuid, seetõttu peaks patsiendil olema eelnevalt kõik vajalikud uuringud juba tehtud.

Perearstipoolsel suunamisel peab saatekirjal kajastuma järgnev:

  • * ajakohane info patsiendi üldseisundi, üldfüüsilise ja vaimse võimekuse kohta;
  • * viimaste (soovitatavalt kuni 2 kuu vanuste) uuringute ja analüüside tulemused;
  • * haavade ja haavandite olemasolu puhul nende kirjeldus;
  • * abivahendite vajadus;
  • * väga oluline on diagnooside kirjelduse, raviskeemi ja õendusabivajaduse põhjenduse olemasolu

Saatekirja vormi leiate siit: Saatekiri iseseisvale statsionaarsele õendusabile (alus: „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord“)

Omaosalustasu ja voodipäevatasu

Õendusabis viibiva Eesti Haigekassas ravikindlustatud patsiendi omaosalusmäär on 15% haigekassa poolt kehtestatud voodipäeva hinnast ehk 12.20 € päevas, millele lisandub esimese kümne päeva eest tasu 2.50€ päevas. Vajalik on 10 päeva ettemaksu kohustus.